Tư liệu  » Văn kiện các kỳ họp

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI LẦN THỨ I

Đại hội Thành lập Hội đồng họ Đỗ tỉnh Nam Định lần thứ nhất diễn ra vào ngày 17 tháng 12 năm 2017 tại Nhà văn hóa xóm 4, xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Xin vui lòng tải về để xem toàn văn các văn kiện tại Đại hội lần thứ I