Tư liệu  » Văn kiện các kỳ họp

 
THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ (ĐẬU) VIỆT NAM VỀ SỬ DỤNG MẪU DẤU  

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ (ĐẬU) VIỆT NAM VỀ SỬ DỤNG MẪU DẤU

Ngày 25 tháng 3 năm 2011 Hội đồng Họ Đỗ (Đậu) Việt Nam đã ra Thông báo qui định về con dấu của các khu vực

 
 
VĂN KIỆN ĐẠI HỘI LẦN THỨ I  

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI LẦN THỨ I

Đại hội Thành lập Hội đồng họ Đỗ tỉnh Nam Định lần thứ nhất diễn ra vào ngày 17 tháng 12 năm 2017 tại Nhà văn hóa xóm 4, xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định