Tư liệu

 
THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ (ĐẬU) VIỆT NAM VỀ SỬ DỤNG MẪU DẤU  

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ (ĐẬU) VIỆT NAM VỀ SỬ DỤNG MẪU DẤU

Ngày 25 tháng 3 năm 2011 Hội đồng Họ Đỗ (Đậu) Việt Nam đã ra Thông báo qui định về con dấu của các khu vực

 
 
BÀI CA HỌ ĐỖ  

BÀI CA HỌ ĐỖ

Nhạc: Đỗ Đức Liên || Lời: Đỗ Ngọc Liên

 
 
VĂN KIỆN ĐẠI HỘI LẦN THỨ I  

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI LẦN THỨ I

Đại hội Thành lập Hội đồng họ Đỗ tỉnh Nam Định lần thứ nhất diễn ra vào ngày 17 tháng 12 năm 2017 tại Nhà văn hóa xóm 4, xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

 
 
HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ NAM ĐỊNH NHIỆM KỲ I  

HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ NAM ĐỊNH NHIỆM KỲ I

Hội đồng họ Đỗ Nam Đinh khóa I, nhiệm kỳ 2017-2020 đã có 24 thành viên. Cụ Đỗ Phúc Hối được bầu làm Chủ tịch Hội đồng!

 
 
BAN CỐ VẤN KHÓA I  

BAN CỐ VẤN KHÓA I

Ban Cố vấn - Hội đồng họ Đỗ Nam Định khóa I, nhiệm kỳ 2017-2020 có 7 thành viên. Ông Đỗ Trọng Hoành được tiến cử làm Trưởng Ban!

 
 
BAN LIÊN LẠC  

BAN LIÊN LẠC

Ban Liên lạc họ Đỗ Nam Định (trước khi thành lập Hội đồng họ Đỗ Nam Định) có 30 thành viên đại diện cho 7/10 huyện và thành phố. Cụ Đỗ Phúc Hối làm Trưởng Ban!

 
 
BAN LIÊN LẠC HỌ ĐỖ NAM ĐỊNH LÂM THỜI  

BAN LIÊN LẠC HỌ ĐỖ NAM ĐỊNH LÂM THỜI

Ban Liên lạc họ Đỗ Nam Định lâm thời có 5 thành viên, do cụ Đỗ Phúc Hối gây dựng!