Sự kiện  » Địa phương

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 3, HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ NAM ĐỊNH KHÓA I, NHIỆM KỲ 2017-2020

Ngày 14 tháng 4 năm 2018 (nhằm ngày 29 tháng 2 năm Mậu Tuất) Hội đồng họ Đỗ Nam Định khóa I, nhiệm kỳ 2017-2020 đã tiến hành tổ chức Hội nghị lần thứ 3

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, ngày 14 tháng 4 năm 2018, tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, Hội nghị Hội đồng họ Đỗ Nam Định lần thứ 3, khóa I, nhiệm kỳ 2017-2020 đã được khai mạc dưới sự chủ trì của cụ Đỗ Phúc Hối - Chủ tịch Hội đồng.
Hội nghị đã thống nhất một số nội dung sau:
1. Đánh giá kết quả cuộc gặp mặt lần thứ 21 họ Đỗ Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh của các đoàn thuộc họ Đỗ Nam Định.
2. Phân công Thường trực Hội đồng phụ trách:
- Cụ Đỗ Phúc Hối - Chủ tịch Hội đồng: Phụ trách chung
- Ông Đỗ Văn Thắng - Phó Chủ tịch Hội đồng thường trực kiêm Tổng thư ký:
+ Giúp, thay thế hoặc được ủy nhiệm của Chủ tịch Hội đồng phụ trách công tác Tổ chức;
+ Trực tiếp phụ trách các huyện: Nghĩa Hưng và Trực Ninh.
- Ông Đỗ Trọng Hùng - Phó Chủ tịch Hội đồng:
+ Phụ trách tài chính kế toán;
+ Nghi lễ;
+ Trực tiếp phụ trách các huyện: Hải Hậu, Giao Thủy và Xuân Trường.
- Bà Đỗ Thị Thu Hạ - Phó Chủ tịch Hội đồng:
+ Phụ trách Công tác tuyên truyền thông tin;
+ Biên soạn Bản tin và Lịch sử họ Đỗ Nam Định;
+ Trực tiếp phụ trách các huyện: Mỹ Lộc, Nam Trực và Thành phố Nam Định.
- Ông Đỗ Văn Quý - Phó Chủ tịch Hội đồng:
+ Phụ trách Công tác kiểm tra;
+ Vận động Tài Chính;
+ Thành lập các Câu Lạc Bộ.
3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giao lưu, kết nối tiến hành Đại hội cấp huyện và thành lập Ban liên lạc các huyện còn lại
4. Triển khai khảo sát nắm thông tin các dòng họ Đỗ trên địa bàn tỉnh Nam Định (các Phó Chủ tịch chịu trách nhiệm triển khai cho các huyện được phân công phụ trách).
5. Kê khai trích ngang các vị thành viên Ban Cố vấn, và thành viên Hội đồng họ Đỗ tỉnh Nam Định khóa I để làm Kỷ Yếu.
6. Tiếp tục tuyên truyền vận động các dòng họ, các cá nhân công đức xây dựng Nhà thờ Tổ họ Đỗ Việt Nam.

TM/ BCH HỌ ĐỖ NAM ĐỊNH
CHỦ TỊCH
Đỗ Phúc Hối