Tài chính

Tài trợ - Công đức - Thu - Chi nhân ngày Đại hội Thành lập họ Đỗ Nam Định 17-12-2017

Ban Tài chính Hội đồng họ Đỗ Nam Định báo cáo tài chính công khai

THU TIỀN CÔNG ĐỨC
=======
Ngày 17 Tháng 12 năm 2017

 

STT

Quý danh

Địa chỉ

 Số tiền

1

ông Đỗ Văn Trắc

Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư Ký Hội đồng Họ Đỗ (Đậu) Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

30.000.000

2

Thượng tọa: Thích Thiện Tri

Chùa Kiên Lao, Xuân Trường, Nam Định

1.000.000

3

Họ Đỗ  xóm B, làng Hành Thiện

Xuân Trường, Nam Định

10.000.000

4

cụ Đỗ Phúc Hối

Xã Xuân Thượng, Xuân Trường, Nam Định

500.000

5

Họ Đỗ  huyện Xuân Trường

Xuân Trường, Nam Định

500.000

6

Họ Đỗ làng An Cư

Xã Xuân Vinh, Xuân Trường, Nam Định

300.000

7

ông Đỗ Ngọc Vang

Xã Xuân Thành, Xuân Trường, Nam Định

300.000

8

ông Đỗ Đức Yên

Chi 11, xã Xuân Thượng, Xuân Trường, Nam Định

150.000

9

ông Đỗ Hải Tường

Xã Xuân Thượng, Xuân Trường, Nam Định

300.000

10

bà Đỗ Thu Hạ

Thành phố Nam Định

500.000

11

bà Đỗ Thị Huyền

Em gái bà Đỗ Thu Hạ - thành phố Nam Định

500.000

12

ông Đỗ Thái Liêm

Thành phố Nam Định

500.000

13

Họ Đỗ Mỹ Thuận

Xã Mỹ Thuận, Mỹ Lộc, Nam Định

1.000.000

14

ông Đỗ Xuân Quát

Xã Yên Cường, Ý Yên, Nam Định

250.000

15

ông Đỗ Văn Quý

Xã Yên Cường, Ý Yên, Nam Định

250.000

16

ông Đỗ Văn Loát

Xã Điền Xá, Nam Trực, Nam Định

1.000.000

17

ông Đỗ Văn Giai

Xã Trực Cát, Trực Ninh, Nam Định

300.000

18

ông Đỗ Thăng Long

Xã Trực Cát, Trực Ninh, Nam Định

300.000

19

ông Đỗ Văn Trung

Xã Trực Cát, Trực Ninh, Nam Định

300.000

20

ông Đỗ Xuân Thu

Đoàn họ Đỗ Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng, Nam Định

300.000

21

Sư cụ Thích Đàm Hảo

Chùa Anh Quang, xã Hải Bắc, Hải Hậu, Nam Định

500.000

22

ông Đỗ Trọng Hùng

Xã Hải Bắc, Hải Hậu, Nam Định

1.000.000

23

ông Đỗ Hồng Chương

Xã Hải Chính, Hải Hậu, Nam Định

1.000.000

24

ông Đỗ Trung Kiên

Thị trấn Yên Định, Hải Hậu, Nam Định

500.000

25

ông Đỗ Thanh Hùng

Thị trấn Yên Định, Hải Hậu, Nam Định

300.000

26

ông Đỗ Thanh Phúc

Xã Hải Nam, Hải Hậu, Nam Định

100.000

27

ông Đỗ Huy Hoàng

Xã Hải Hương, Hải Hậu, Nam Định

100.000

28

ông Đậu Xuân Cư

An Cư, Diễn Tháp, Diễn Châu, Nghệ An

500.000

29

Họ Đỗ Đình Xuân Vũ

Xuân Vũ, Hoa Lư, Ninh Bình

200.000

30

ông Đỗ Quang Quỳnh

Cầu Rẽ, Phú Xuyên, Hà Nội

500.000

31

Họ Đỗ Thái Bình

Tỉnh Thái Bỉnh

500.000

32

ông Đỗ Mạnh Hưởng

Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội

200.000

TỔNG CỘNG

53.650.000

(Năm mươi ba triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng chẵn./.)

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
ĐẠI HỘI THÀNH LẬP HỌ ĐỖ NAM ĐỊNH - KHÓA I (2017-2020)
Ngày 17/12/2017

 

I. PHẦN THU

STT

Nội dung thu

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

Thu suất

Xuất

235

70.000

16.450.000

2

Không ăn

Xuất

4

20.000

80.000

3

Thu công đức

     

53.650.000

 

Tổng thu

     

70.180.000

(Bảy mươi triệu một trăm tám mươi nghìn đồng chẵn./)

II. PHẦN CHI

 

Nội dung chi

Người đứng tên thanh toán

Số tiền

1

Cờ họ Đỗ

ông Hùng

150.000

2

Công in tài liệu

ông Phương

2.000.000

3

In tài liệu + Viếng đám ma

bà Hạ

2.300.000

4

Thuê Nhạc + Âm ly

ông Hiển

2.500.000

5

Văn nghệ (22 người)

bà Ngoan

3.375.000

6

Mua hoa

ông Hùng

350.000

7

Thuê Bàn + Ghế + Phông

ông Thảo

2.200.000

8

Coi xe

ông Quý

200.000

9

Khấu hao Nhà văn hóa

 

150.000

10

16 xuất quà (gạo)

 

2.560.000

11

312 xuất ăn = 52 mâm x 320.000 đồng/mâm

16.640.000

12

Rượu uống 25 lít

bà Nhã

1.125.000

13

Đài phát thanh huyện Hải Hậu

ông Hùng

500.000

Tổng chi

34.050.000

(Ba mươi bốn triệu không trăm năm mươi nghìn đồng chẵn./)

III. CÂN ĐỐI THU CHI

1

Thu

70.180.000

2

Chi

34.050.000

 

Tồn (Dư)

36.130.000

(Ba mươi sáu triệu một trăm ba mươi nghìn đồng chẵn./.)

 

 

HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ NAM ĐỊNH

BAN TÀI CHÍNH