Tài chính

 
DANH SÁCH ỦNG HỘ HỘI NGHỊ GẶP MẶT TRUYỀN THỐNG HỌ ĐỖ (ĐẬU) VIỆT NAM LẦN THỨ XXIII TẠI NAM ĐỊNH NĂM 2020 (Đến ngày 12/12/2019)  

DANH SÁCH ỦNG HỘ HỘI NGHỊ GẶP MẶT TRUYỀN THỐNG HỌ ĐỖ (ĐẬU) VIỆT NAM LẦN THỨ XXIII TẠI NAM ĐỊNH NĂM 2020 (Đến ngày 12/12/2019)

Ban tổ chức Hội nghị gặp mặt lần thứ 23 họ Đỗ (Đậu) Việt Nam vô cùng cảm ơn các Tập thể, cá nhân đã ủng hộ về tài chính cho Đại lễ này. Chúng tôi hy vọng danh sách này chắc còn phải cập nhật vài trang giấy nữa!

 
 
Tài trợ - Công đức - Thu - Chi nhân ngày Đại hội Thành lập họ Đỗ Nam Định 17-12-2017  

Tài trợ - Công đức - Thu - Chi nhân ngày Đại hội Thành lập họ Đỗ Nam Định 17-12-2017

Ban Tài chính Hội đồng họ Đỗ Nam Định báo cáo tài chính công khai