Tư liệu  » Hội đồng họ Đỗ qua các nhiệm kỳ

 
HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ NAM ĐỊNH NHIỆM KỲ I  

HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ NAM ĐỊNH NHIỆM KỲ I

Hội đồng họ Đỗ Nam Đinh khóa I, nhiệm kỳ 2017-2020 đã có 24 thành viên. Cụ Đỗ Phúc Hối được bầu làm Chủ tịch Hội đồng!

 
 
BAN CỐ VẤN KHÓA I  

BAN CỐ VẤN KHÓA I

Ban Cố vấn - Hội đồng họ Đỗ Nam Định khóa I, nhiệm kỳ 2017-2020 có 7 thành viên. Ông Đỗ Trọng Hoành được tiến cử làm Trưởng Ban!

 
 
BAN LIÊN LẠC  

BAN LIÊN LẠC

Ban Liên lạc họ Đỗ Nam Định (trước khi thành lập Hội đồng họ Đỗ Nam Định) có 30 thành viên đại diện cho 7/10 huyện và thành phố. Cụ Đỗ Phúc Hối làm Trưởng Ban!

 
 
BAN LIÊN LẠC HỌ ĐỖ NAM ĐỊNH LÂM THỜI  

BAN LIÊN LẠC HỌ ĐỖ NAM ĐỊNH LÂM THỜI

Ban Liên lạc họ Đỗ Nam Định lâm thời có 5 thành viên, do cụ Đỗ Phúc Hối gây dựng!