Giới thiệu  » Hội đồng Họ

Hội đồng họ Đỗ Nam Định nhiệm kỳ I

       Đại Hội Thành lập Hội đồng họ Đỗ tỉnh Nam Định diễn ra trong ngày 17 tháng 12 năm 2017 (tức ngày 30 tháng 10 năm Đinh Dậu), tại nhà Văn hoá xóm 4, xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Đại hội đã bầu ra Hội đồng họ Đỗ Nam Định khóa I, nhiệm kỳ 2017-2020 gồm 22 thành viên:

Hội đồng họ Đỗ Nam Định khóa I (ông Đỗ Phúc Hối - thứ 5 từ phải phải hàng trên cùng - Chủ tịch Hội)

Các tin khác