Sự kiện  » Địa phương

HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ HUYỆN XUÂN TRƯỜNG CHÍNH THỨC RA MẮT BAN TIN SỐ 1

Thực hiện chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2017-2020 của Hội đồng họ Đỗ huyện Xuân Trường, Ban Thông tin Hội đồng họ Đỗ huyện Xuân Trường chính thức cho ra mắt Bản Tin số 1, xin được trân trọng giới thiệu cùng độc giả.

 Xem tiếp ...