Bản tin các Huyện  » Họ Đỗ huyện Trực Ninh

HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ HUYỆN TRỰC NINH, NAM ĐỊNH DÂNG HƯƠNG MỘ TỔ

Sáng 19/8/2018 đoàn đại biểu Hội đồng họ Đỗ huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định về dâng hương khu di tích Mộ Tổ họ Đỗ (Đậu) VN và giao lưu với Hội đồng họ Đỗ Khu vực Hà Đông

 Xem tiếp >>>