Bản tin các Huyện  » Họ Đỗ huyện Nghĩa Hưng

HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ HUYỆN NGHĨA HƯNG TỔ CHỨC SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Sáng 04/8/2018 Hội đồng họ Đỗ (HĐHĐ) huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định họp: Sơ kết 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

     Dưới sự chủ trì của ông Đỗ Trọng Hoành, HĐHĐ huyện Nghĩa Hưng đã tập trung thảo luận và thống nhất đánh giá: Sáu tháng qua, hoạt động của Hội đồng (HĐ) và các dòng họ Đỗ trong huyện có nhiều chuyển biến tích cực nhằm kết nối anh em, chấn Hưng dòng họ. Tuy nhiên cũng còn một số việc chưa hoàn thành. Hội nghị xác định từ nay đến hết năm 2018 phải hoàn thành một số công việc sau:
     - Hoàn thành kết nối dòng họ ở một số xã còn lại;
     - Hoàn thành biên tập và phát hành cuốn kỷ yếu của HĐ dòng họ để ra mắt bạn đọc nhân ngày truyền thống họ Đỗ 15/2/2019;
     - Triển khai đại hội các dòng họ Đỗ của 6 xã đã có kế hoạch đầu năm;
     - Tổng hợp danh sách con em họ Đỗ huyện Nghĩa Hưng đang sinh sống, làm việc ở các tỉnh thành phố trong cả nước;
     - Tổ chức hội nghị các doanh nhân người họ Đỗ Nghĩa Hưng đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Nam Định và huyện Nghĩa Hưng.
Dưới đây là một số hình ảnh của hội nghị:

 

Tin và Ảnh: Đỗ Trọng Hoành - Chủ tịch HĐHĐ huyện Nghĩa Hưng