Sự kiện  » Địa phương

HỌ ĐỖ NAM ĐỊNH THAM DỰ HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG HỌ ĐỖ (ĐẬU) VIỆT NAM LẦN THỨ 21

Từ ngày 31-03 đến 01-4 năm 2018, các đại biểu của họ Đỗ Nam Định đã tham dự Họ mặt Truyền thống họ Đỗ (Đậu) Việt Nam lần thứ 21 tại Thành phố Hồ Chí Minh

 Đoàn đại biểu họ Đỗ Nam Định đã tham gia tất cả các nội dung trong chương trình họp mặt, đồng thời Đoàn cũng đã tham gia quyên góp tài chính góp phần xây dựng Nhà thờ Tổ họ Đỗ (Đậu) Việt Nam tại Văn La - Hà Đông - Hà Nội

Tin chi tiết chúng tôi sẽ tiếp tục được cập nhật sau!