Giới thiệu

 
HƯỚNG DẪN  CẬP NHẬT LẠI GIAO DIỆN  

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT LẠI GIAO DIỆN

Các độc giả đã truy cập vào Website bằng máy tính xin hãy sử dụng tổ hợp phím Ctrl+F5 để Update lại giao diện hiện có, xin chân thành cảm ơn!

 
 
Tôn chỉ, mục đích  

Tôn chỉ, mục đích

Đại hội Thành lập Hội đồng họ Đỗ Nam Định lần thứ nhất đã biểu quyết tán thành Tôn chỉ, Mục đích của Hội

 
 
Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng họ Đỗ tỉnh Nam Định  

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng họ Đỗ tỉnh Nam Định

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng họ Đỗ tỉnh Nam Định đã được Đại hội Thành lập Hội đồng họ Đỗ Nam Định lần thứ nhất thông qua và biểu quyết tán thành vào ngày 17 tháng 12 năm 2017 (tức ngày 30 tháng 10 năm Đinh Dậu)

 
 
Hội đồng họ Đỗ Nam Định nhiệm kỳ I  

Hội đồng họ Đỗ Nam Định nhiệm kỳ I

 
 
Ban Cố vấn khóa I  

Ban Cố vấn khóa I