Tài chính

DANH SÁCH ỦNG HỘ HỘI NGHỊ GẶP MẶT TRUYỀN THỐNG HỌ ĐỖ (ĐẬU) VIỆT NAM LẦN THỨ XXIII TẠI NAM ĐỊNH NĂM 2020 (Đến ngày 12/12/2019)

Ban tổ chức Hội nghị gặp mặt lần thứ 23 họ Đỗ (Đậu) Việt Nam vô cùng cảm ơn các Tập thể, cá nhân đã ủng hộ về tài chính cho Đại lễ này. Chúng tôi hy vọng danh sách này chắc còn phải cập nhật vài trang giấy nữa!

 

STT
Họ và tên
Địa chỉ
 Số tiền
(ĐVT: đồng)
1
Đỗ Thanh Hùng
TT. Yên Định, H. Hải Hậu
        5.000.000
2
Đỗ Trọng Hùng
Hải Bắc, H. Hải Hậu
      10.000.000
3
Sư cụ Thích Đảm Hảo
Hải Bắc, H. Hải Hậu
        5.000.000
4
Hòa thượng Thích Thanh Cần
Hải Tây, H. Hải Hậu
        5.000.000
5
Chi Họ
Xã Mỹ Thuận, H. Mỹ Lộc
    100.000.000
6
Đỗ Thanh Huân
Hải Thanh, H. Hải Hậu
        1.000.000
7
Đỗ Hữu Chí
Hải Sơn, H. Hải Hậu
        1.000.000
8
Đỗ Văn Kinh
Hải Đông, H. Hải Hậu
        1.000.000
9
Đỗ Văn Nhị
Hải Hà, H. Hải Hậu
        1.000.000
10
Đỗ Phi Thường
TP. Hồ Chí Minh
      20.000.000
11
Đỗ Thị Thủy (Hải)
TP. Hồ Chí Minh
      20.000.000
12
Đỗ Thị Hồng Anh
Quận 2 - TP. Hồ Chí Minh
        1.000.000
13
Đỗ Xuân Phưởng
Quận 2 - TP. Hồ Chí Minh
        1.000.000
14
Đỗ Anh Tuấn
Quận 2 - TP. Hồ Chí Minh
8.570.000
15
Đỗ Văn Tấn
16
Đỗ Hồng Duyên
Vùng 2 Hải Quân
        5.000.000
17
Đỗ Văn Yên
Vùng 2 Hải Quân
        5.000.000
18
Đỗ Xuân Hồng
Vùng 2 Hải Quân
        2.000.000
19
Đỗ Thị Hoa
TP. Hồ Chí Minh
        1.000.000
20
Đỗ Thị Hường (Thủy)
TP. Hồ Chí Minh
        1.500.000
21
Đỗ Văn Kháng
TP. Hồ Chí Minh
        5.000.000
22
Đỗ Văn Thiện
TP. Vũng Tàu
           300.000
23
Đỗ Xuân Tẩm
Mỹ Thuận, H. Mỹ Lộc
        2.000.000
24
Đỗ Thanh Quang
Trực Nội, H. Trực Ninh
        1.000.000
25
Đỗ Ngọc Lâm
Xuân Thượng, H. Xuân Trường
        1.000.000
26
Đỗ Văn Ba
Hải Hưng, H. Hải Hậu
           500.000
27
Đỗ Văn Thắng
Hải Bắc, H. Hải Hậu
        1.000.000
28
Đỗ Văn Thong
Hải Bắc, H. Hải Hậu
        1.000.000
29
Đỗ Thị Hiếu
Hải Bắc, H. Hải Hậu
        1.000.000
30
Đỗ Thanh Phúc
Hải Nam, H. Hải Hậu
           500.000
31
Đỗ Ngọc Cẩn
Hải Hưng, H. Hải Hậu
        1.000.000
32
Đỗ Quốc Lộc
Hải Thanh, H. Hải Hậu
           500.000
33
Đỗ Hồng Quang
Hải Triều, H. Hải Hậu
           500.000
34
Đỗ Thành Quang
Hải Phúc, H. Hải Hậu
        1.000.000
35
Đỗ Ngọc Can
Hải Sơn, H. Hải Hậu
           500.000
36
Đỗ Văn Kính
Hải Triều, H. Hải Hậu
           500.000
37
Đỗ Văn Đồng
Hải Phương, H. Hải Hậu
           500.000
38
Đỗ Nhật Tường
TT. Thịnh Long, H. Hải Hậu
        1.000.000
39
Đỗ Văn Chuẩn
TT. Yên Định, H. Hải Hậu
           500.000
40
Đỗ Trọng Đích
Hải Phương, H. Hải Hậu
           500.000
41
Đỗ Minh Quyên
Hải Đường, H. Hải Hậu
        1.000.000
42
Đỗ Thanh Luật
Hải Bắc, H. Hải Hậu
           500.000
43
Đỗ Minh Sáng
Hải Long, H. Hải Hậu
           500.000
44
Đỗ Văn Chính
Hải Long, H. Hải Hậu
           500.000
45
Đỗ Văn Lương
Hải Triều, H. Hải Hậu
           500.000
46
Đỗ Văn Hải
Hải Phương, H. Hải Hậu
        1.000.000
47
Đỗ Văn Miên
Hải Phong, H. Hải Hậu
           500.000
48
Đỗ Văn Ôn
Hải Minh, H. Hải Hậu
        1.000.000
49
Đỗ Văn Tuân
Hải Hưng, H. Hải Hậu
           500.000
50
Đỗ Văn Phan
TT. Yên Định, H. Hải Hậu
           500.000
51
Đỗ Văn Lợi
Hải Phương, H. Hải Hậu
           500.000
52
Đỗ Văn Ôn
Hải Lộc, H .Hải Hậu
           500.000
53
Đỗ Văn Thành
Hải Bắc, H. Hải Hậu
           500.000
54
Đỗ Mạnh Thường
Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
        2.000.000
55
Đỗ Thị Mạnh
Hải Phong, H. Hải Hậu
        1.000.000
56
Đỗ Văn Kinh
Hải Đồng, H. Hải Hậu
        1.000.000
 Tổng có 56 tập thể và cá nhân ủng hộ
Tổng số tiền: 225.870.000
(Hai trăm hai mươi năm triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng)