Bản tin các Huyện  » Họ Đỗ huyện Hải Hậu

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ HUYỆN HẢI HẬU - NHIỆM KỲ 2018-2023

Tại Đại hội họ Đỗ huyện Hải Hậu lần thứ Nhất (ngày 23 tháng 12 năm 2018) các dòng tộc họ Đỗ huyện Hải Hậu đã bầu ra HĐHĐ huyện Hải Hậu nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 55 ủy viên cùng các chức danh như sau:

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ HUYỆN HẢI HẬU
NHIỆM KỲ 2018-2023
 

STT

Họ và tên

Chức danh

Nơi cư trú

1.                  

Ông Đỗ Trọng Hùng

Chủ tịch

Hải Bắc

2.                  

Ông Đỗ Thanh Huân

Phó Chủ tịch thường trực

Hải Thanh

3.                  

Ông Đỗ Văn Kinh

Phó Chủ tịch (phụ trách tài chính - kinh tế)

Hải đông

4.                  

Ông Đỗ Thanh Phúc

Phó Chủ tịch (phụ trách công tác tổ chức)

Hải Nam

5.                  

Ông Đỗ Ngọc Cẩn

Phó Chủ tịch (phụ trách công tác thanh kiểm tra)

Hải Hưng

6.                  

Ông Đỗ Văn Dũng

Ủy viên, Trưởng cụm

Hải Hưng

7.                  

Ông Đỗ Văn Điếm

Ủy viên

Hải Hưng

8.                  

Ông Đỗ Văn Đỉnh

Ủy viên

Hải Hưng

9.                  

Ông Đỗ Văn Thực

Ủy viên

Hải Hưng

10.             

Ông Đỗ Ngọc Quý

Ủy viên

Hải Phúc

11.             

Ông Đỗ Thành Khang

Ủy viên, Trưởng cụm

Hải Phúc

12.             

Ông Đỗ Quốc Lộc

Ủy viên (Kế toán)

Hải Hà

13.             

Ông Đỗ Xuân Doanh

Ủy viên

Hải Lộc

14.             

Ông Đỗ Văn Tính

Ủy viên

Hải Thanh

15.             

Ông Đỗ Đình Chiến

Ủy viên

Hải Đông

16.             

Thượng tọa Thích Thanh Cần

Ủy viên

Hải Tây

17.             

Ông Đỗ Đình Chiến

Ủy viên

Hải Tây

18.             

Ông Đỗ Văn Nhuệ

Ủy viên

Hải Lý

19.             

Ông Đỗ Văn Thanh

Ủy viên

Thị trấn Cồn

20.             

Ông Đỗ Xuân Dương

Ủy viên

Thị trấn Cồn

21.             

Ông Đỗ Văn Kính

Ủy viên

Hải Triều

22.             

Ông Đỗ Minh Thông

Ủy viên

Hải Triều

23.             

Ông Đỗ Văn Phương

Ủy viên

Hải Phú

24.             

Ông Đỗ Quang Tuyến

Ủy viên

Hải Phú

25.             

Ông Đỗ Nhật Trường

Ủy viên

Thịnh Long

26.             

Ông Đỗ Văn Toán

Ủy viên

Thịnh Long

27.             

Ông Đỗ Kim Kiều

Ủy viên

Hải Toàn

28.             

Ông Đỗ Văn Miêu

Ủy viên

Hải Phong

29.             

Ông Đỗ Đức Thư

Ủy viên

Hải Phong

30.             

Ông Đỗ Duy Lý

Ủy viên

Hải Ninh

31.             

Ông Đỗ Trọng Nghĩa

Ủy viên

Hải Phương

32.             

Ông Đỗ Văn Hải

Ủy viên

Hải Phương

33.             

Ông Đỗ Văn Chính

Ủy viên

Hải Long

34.             

Ông Đỗ Văn Nhận

Ủy viên

Hải Long

35.             

Ông Đỗ Xuân Thông

Ủy viên

Hải Long

36.             

Ông Đỗ Minh Quyên

Ủy viên

Hải Đường

37.             

Ông Đỗ Văn Hòa

Ủy viên

Hải Đường

38.             

Ông Đỗ Hữu Trí

Ủy viên

Hải Sơn

39.             

Ông Đỗ Ngọc Can

Ủy viên

Hải Sơn

40.             

Ông Đỗ Quốc Việt

Ủy viên

Hải Sơn

41.             

Ông Đỗ Văn Sơn

Ủy viên

Hải Sơn

42.             

Ông Đỗ Ngọc Phương

Ủy viên

Hải Bắc

43.             

Ông Đỗ Quang Thiềm

Ủy viên

Hải Bắc

44.             

Ông Đỗ Thanh Luật

Ủy viên

Hải Bắc

45.             

Ông Đỗ Văn Thắng

Ủy viên

Hải Bắc

46.             

Đại đức Thích Minh Hoàn

Ủy viên

Hải Bắc

47.             

Ông Đỗ Văn Thông

Ủy viên

Hải Bắc

48.             

Bà Đỗ Thị Hiếu

Ủy viên

Hải Bắc

49.             

Ông Đỗ Văn Thành

Ủy viên

Hải Bắc

50.             

Ông Đỗ Văn Dũng

Ủy viên

Hải Trung

51.             

Ông Đỗ Trọng Hùng

Ủy viên

Hải Anh

52.             

Ông Đỗ Văn Hùng

Ủy viên

Hải Anh

53.             

Ông Đỗ Văn Chuẩn

Ủy viên

Thị trấn Yên Định

54.             

Ông Đỗ Thanh Hùng

Ủy viên

Thị trấn Yên Định

55.             

Ông Đỗ Văn Vinh

Ủy viên

Hải Phương