Bản tin các Huyện  » Họ Đỗ huyện Xuân Trường

BẢN TIN SỐ 1

Mừng xuân Mậu Tuất 2018! Thực hiện Chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2017-2020, Hội đồng họ Đỗ huyện Xuân Trường đã chính thức ra mắt Bản tin số 1 của Họ Đỗ huyện Xuân Trường, xin được trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ HUYỆN XUÂN TRƯỜNG

Theo nguyện vọng và yêu cầu nhiều dòng họ Đỗ trên khắp các xã của huyện Xuân Trường.
Ngày 05/11/2017 Hội Đồng họ Đỗ huyện Xuân Trường đã được thành lập, với tôn chỉ mục đích như sau:
1/ Xây dựng mối liên hệ tốt đẹp, giữa các dòng họ Đỗ, cùng nhau khai thác và phát huy truyền thống nhân văn của các dòng họ Đỗ huyện Xuân Trường nói riêng, của dân tộc Việt Nam nói chung.
2/ Giúp nhau tìm về cội nguồn, biên tập gia phả.
3/ Trao đổi những thông tin, nghiên cứu và tìm hiểu lịch sử, có liên quan đến dòng họ Đỗ Việt Nam.
Đây là sự đóng góp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, trong sự nghiệp, xây dựng đất nước ta. Thành một nước công nghiệp hóa, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh./.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Xuân Trường, Ngày 1 tết Mậu Tuất (2018)

Kính gửi: Các dòng họ Đỗ và bà con họ Đỗ Huyện Xuân Trường.

Nhân dịp đầu năm 2018, chuẩn bị đón tết nguyên đán cổ truyền của dân tộc, Xuân Mậu Tuất.
Hội đồng họ Đỗ huyện Xuân Trường xin gửi đến các dòng họ Đỗ, các hội đồng gia tộc, toàn thể bà con trong đại gia đình họ Đỗ huyện Xuân Trường lời chúc năm mới: Mạnh khỏe, thành đạt, hạnh phúc, an khang thịnh vượng.
Góp phần xây dựng họ Đỗ ngày càng phát triển vững mạnh.

TM/ HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ HUYỆN XUÂN TRƯỜNG
CHỦ TỊCH
Đỗ Đức Tặng
 *
* * * *

THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Của họ Đỗ làng Nam Điền xã Xuân Vinh
Gửi Hội Đồng họ Đỗ và các dòng họ Đỗ huyện Xuân Trường

Kính gửi: Hai cụ cố vấn của Hội đồng họ Đỗ và Hội đồng họ Đỗ huyện Xuân Trường cùng toàn thể bà con cô bác các dòng họ Đỗ trên địa bàn huyện Xuân Trường.

       Đinh Dậu sắp qua Mậu Tuất đã tới, nhân dịp năm mới, năm 2018 họ Đỗ làng Nam Điền, xã Xuân Vinh trân trọng gửi tới: Ban cố vấn và Hội đồng họ Đỗ huyện Xuân Trường cùng các bậc trưởng lão và toàn thể bà con cô bác dòng họ Đỗ huyện Xuân Trường, lời chúc năm mới: An khang – Thịnh vượng – Thành đạt mọi sự như ý! 
       Tăng cường đoàn kết, chung tay xây dựng dòng họ Đỗ huyện Xuân Trường ngày càng vững mạnh.

TM/ HỌ ĐỖ LÀNG NAM ĐIỀN
TRƯỞNG HỌ 
Đỗ Văn Lý

TRANG THƠ

           LỜI HỊCH TỔ

       "Hỡi cháu con trong dòng Đỗ tộc
       Hãy duy trì nề nếp gia phong
       Bao đời nay, vẫn được giữ truyền
       Gương hiếu thảo, là làm nên việc thiện
       Làm con người, được vẻ vang vinh hiển
       Nhờ tổ tiên, mang phúc đến cho mình
       Rừng cây kia có nhiều lá tươi xanh
       Nhờ gốc vững, mới nở cành xanh ngọn
       Vậy cho nên tôn tộc họ Đỗ ta
       Phải vun đắp, giữ gìn cho thật tốt
       Trong nội tộc, muôn người như một 
       Coi hiếu trung, là trụ cột của lương tri
       Đời sau đây dù nhiều phái, nhiều chi
       Đại đoàn kết là bất di, bất dịch
       Lời trên đây là lời hịch tổ
       Hỡi cháu con, ghi tạc dạ lòng
       Dù đi xa nhớ vấn tổ tìm tông 
       Được vinh hiển, phải nhớ công ơn tiên tổ".

Phó Ban Thông tin Tuyên truyền Hội đồng họ Đỗ huyện Xuân Trường
Đỗ Văn Thìn

                CÔNG ƠN TIÊN TỔ

              Tổ Đỗ thương dựng lối mở nền
               Nay Đỗ Đậu xanh bền hậu thế 
               Năm ngàn năm bãi bể nương dâu
               Bát bộ kim cương, mưa nắng dãi dầu 
               Đỗ Đoan Trang buổi đầu mẫu hệ 
               Đã sinh ra Lộc Tục hùng anh
               Trải thiên địa đã thành bờ cõi 
               Việt Nam ơi! Dòng dõi rồng tiên
               Trang phả sử, sáng cùng trời đất 
               Dắt cháu con bất tận thiên thu
               Trải dấu sáng thiên hà vĩnh cửu
               Rồi mai đây ức triệu năm qua
               Công ơn tiên tổ mãi còn lưu danh.

Ngày 17 tháng 12 năm 2017
Chủ tịch Hội đồng họ Đỗ huyện Xuân Trường
Đỗ Đức Tặng

               CÔNG ĐỨC TỔ TIÊN

              Có tổ tiên, ông bà, cha mẹ
              Có cháu con, thế hệ mai sau
              Cây bền nhờ gốc rễ sâu
              Lá cành tươi tốt, dài lâu đời đời
              Công tiên tổ như trời như bể
              Muôn đời sau truyền để cháu con
              Với lòng uống nước nhớ nguồn
              Ngàn năm gìn giữ dấu son phụng thờ

Ban Thông tin Hội đồng họ Đỗ huyện Xuân Trường

 TIN ĐẠI HỘI

ĐẠI HỘI THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ HUYỆN XUÂN TRƯỜNG

      Thực hiện phương hướng hoạt động của Hội đồng họ Đỗ - Việt Nam năm 2017, ngày 5 tháng 11 năm 2017, Ban liên lạc họ Đỗ huyện Xuân Trường sau gần 1 năm chuẩn bị mọi mặt đã tiến hành đại hội thành lập Hội đồng họ Đỗ huyện Xuân Trường - nhiệm kỳ 1 năm 2017-2020.
      Về dự Đại hội có 60 đại biểu thuộc 21 họ và chi họ Đỗ trên địa bàn 10 xã gồm: xã Xuân Thượng, xã Thọ Nghiệp, xã Xuân Hồng, xã Xuân Vinh, xã Xuân Phong, xã Xuân Phương, xã Xuân Thành, xã Xuân Kiên, xã Xuân Ninh và xã Xuân Bắc.
       Đại hội đã tiến hành bầu cử Hội đồng họ Đỗ huyện Xuân Trường, khóa 1 nhiệm kỳ 2017 - 2020, gồm các vị có tên sau:
1. Ông Đỗ Đức Tặng - Trưởng họ Đỗ làng Trà Thủy xã Thọ Nghiệp, ủy viên ban liên lạc Hội Đồng họ Đỗ tỉnh Nam Định;
2. Ông Đỗ Ngọc Thiện - họ Đỗ xã Xuân Hồng;
3. Ông Đỗ Quang Tuyến - họ Đỗ xã Xuân Bắc;
4. Ông Đỗ Văn Ngúng - họ Đỗ Làng An Cư, Xuân Vinh;
5. Ông Đỗ Hải Tường - họ Đỗ - xóm 6 Xuân Thượng;
6. Ông Đỗ Nguyên Khánh - họ Đỗ làng hành Thiện, xã Xuân Hồng;
7. Ông Đỗ Hữu Nhật - họ Đỗ xã Xuân Bắc;
8. Ông Đỗ Xuân Kiểm - họ Đỗ làng Trà Thủy xã Thọ Nghiệp;
9. Ông Đỗ Văn Thìn - họ Đỗ - làng Nam Điền xã Xuân Vinh;
10. Ông Đỗ Bắc Bảo - họ Đỗ xóm 4 xã Xuân Thượng;
11. Ông Đỗ Đức Thành - họ Đỗ xóm 9 Xuân Thượng;
12. Ông Đỗ Sỹ Tam - họ Đỗ xóm 5 Xuân Thượng;
13. Ông Đỗ Ngọc Liên - họ Đỗ làng Trà Thủy, xã Thọ Nghiệp;
14. Ông Đỗ Trung Thông - Trưởng họ Đỗ làng Quần Cống, xã Thọ Nghiệp;
15. Ông Đỗ Đình Khôi - họ Đỗ làng Quần Cống, xã Thọ Nghiệp;
16. Ông Đỗ Đức Vang - họ Đỗ làng Hạ Miêu, xã Xuân Thành
17. Ông Đỗ Đức Tân - họ Đỗ làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng;
18. Ông Đỗ Văn Thường – Trưởng họ Đỗ làng Trà Lũ, xã Xuân Phương;
19. Ông Đỗ Văn Ca - họ Đỗ xóm 12, xã Xuân Kiên;
20. Ông Đỗ Việt Thêm - họ Đỗ làng An Cư, xã Xuân Vinh;
21. Ông Đỗ Luân Lý - họ Đỗ làng Nam Điền Xuân Ninh;
22. Ông Đỗ Văn Hạnh - họ Đỗ xã Xuân Ninh;
23. Ông Đỗ Văn Vũ - họ Đỗ xã Xuân Ninh.
       Đại hội đã thống nhất bầu cử biểu quyết (giơ tay) với 100% bầu 23 thành viên có tên trên trúng cử vào Hội đồng họ Đỗ huyện Xuân Trường khóa 1, nhiệm kỳ 2017 - 2020.
       Đại hội cũng tôn vinh bầu 2 cụ làm cố vấn cho Hội đồng:
1. Cụ Đỗ Phúc Hối - Ủy viên hội đồng họ Đỗ ( đậu) Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng họ Đỗ tỉnh Nam Định.
2. Cụ Đỗ Duy Yết - Trưởng họ Đỗ xã Xuân Bắc.

       Đại hội đã thành công tốt đẹp!

TM/ HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ HUYỆN XUÂN TRƯỜNG
CHỦ TỊCH
Đỗ Đức Tặng

Các thành viên sáng lập Hội đồng họ Đỗ huyện Xuân Trường tham gia Đại hội lần thứ I (5/11/2017)

Ông Đỗ Đức Tặng - Ban liên lạc họ Đỗ huyện Xuân Trường - Đọc diễn văn khai mạc, và trình bày báo cáo trước Đại Hội. (05/11/2017)

Cụ Đỗ Phúc Hối - Chủ tịch Hội đồng họ Đỗ tỉnh Nam Định - Phát biểu chào mừng Đại Hội, và công nhận Hội đồng họ Đỗ huyện Xuân Trường

Bà Vũ Thị Ngát con dâu họ Đỗ xã Xuân Thượng - Phát biểu tham luận trước Đại Hội (5/11/2017)

Ông Đỗ Việt Thêm - họ Đỗ làng An Cư, xã Xuân Vinh - Đọc tham luận trước đại hội (5/11/2017)

Hội đồng họ Đỗ huyện Xuân Trường Khóa I, Nhiệm kỳ 2017-2020 ra mắt trước Đại Hội

QUYẾT ĐỊNH

                   HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ NAM ĐỊNH                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ HUYỆN XUÂN TRƯỜNG                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                               Số: 01/QĐ/HĐXT                                                                                           Xuân Trường, ngày 5 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Thành lập Ban biên tập Bản tin
họ Đỗ huyện Xuân Trường

HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ HUYỆN XUÂN TRƯỜNG

- Căn cứ luật pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, quy định về hoạt động của các hiệp hội;
- Căn cứ vào tôn chỉ mục đích và qui ước của Hội đồng họ Đỗ Việt Nam và Hội đồng họ Đỗ huyện Xuân Trường;
- Căn cứ vào cuộc họp ngày 5/11/2017 tại xã Xuân Hồng nhằm đảm bảo mọi hoạt động của Hội đồng họ Đỗ huyện Xuân Trường;
       Nhằm giúp các họ Đỗ huyện Xuân Trường đưa tin về lịch sử truyền thống gia phả tổ chức các hoạt động của hội đồng, của các dòng họ các chi họ Đỗ trên địa bàn huyện Xuân Trường. Bản tin là diễn đàn là nơi trao đổi về văn hóa tâm linh thờ cúng tổ tiên, văn hóa các dòng họ đăng tải các bài thơ, ảnh của mọi thành viên Hội đồng họ Đỗ huyện Xuân Trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban biên tập Bản tin, gồm các vị có tên sau:
            1. Ông Đỗ Quang Tuyến: Phó chủ tịch thường trực hội đồng chỉ đạo bản tin
            2. Ông Đỗ Xuân Kiểm: Thư ký hội đồng trưởng ban
            3. Ông Đỗ Văn Thìn: ủy viên hội đồng phó ban
            4. Ông Đỗ Nguyên Khánh: ủy viên ban
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

TM/ HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ HUYỆN XUÂN TRƯỜNG
CHỦ TỊCH
Đỗ Đức Tặng

*
* * * *

                  HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ NAM ĐỊNH                                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ HUYỆN XUÂN TRƯỜNG                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                               Số: 02/QĐ/HĐXT                                                                                             Xuân Trường, ngày 5 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Câu Lạc Bộ Doanh nghiệp
họ Đỗ huyện Xuân Trường

HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ HUYỆN XUÂN TRƯỜNG

- Căn cứ vào luật quy định về hoạt động của các hiệp hội của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp người họ Đỗ huyện Xuân Trường;
- Căn cứ vào nguyện vọng của các doanh nghiệp và đề nghị của ông chủ tịch HĐHĐ huyện Xuân Trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Câu Lạc Bộ Doanh nghiệp họ Đỗ huyện Xuân Trường
Điều 2. Ban Chủ nhiệm Câu Lạc Bộ gồm các ông bà có tên sau:
           1. Ông Đỗ Nguyên Khánh - Cửa hàng tạp hóa xã Xuân Hồng - Chủ nhiệm
           2. Ông Đỗ Hữu Nhật - cửa hàng Lâm sản xã Xuân Bắc - Phó Chủ nhiệm
           3. Ông Đỗ Xuân Thùy - Cửa hàng Vật liệu xã Xuân Thượng - Phó chủ nhiệm
           4. Ông Đỗ Tất Lý - Cửa hàng tạp hóa xã Xuân Hồng – Ủy viên
           5. Bà Đỗ Thị Hoa - Cửa hàng vật liệu xây dựng xã Xuân Thượng - Ủy viên
           6. Bà Đỗ Thị Vui - Cửa hàng thức ăn chăn nuôi gia súc xã Xuân Thượng - Ủy viên
Điều 3. Tôn chỉ mục đích hoạt động của Câu Lạc Bộ, và dưới sự chỉ đạo của Ban Chủ nhiệm Câu Lạc Bộ và tham khảo ý kiến của Hội đồng họ Đỗ huyện Xuân Trường
Điều 4. Kinh phí hoạt động của Câu Lạc Bộ do hội viên đóng góp và sự tài trợ của các tổ chức kinh tế khác
Điều 5. Từng thời kỳ tổ chức sinh hoạt để sơ tổng kết rút kinh nghiệm trong sản xuất – kinh doanh, hướng phát triển trong thời gian tới! Có báo cáo về Hội đồng họ Đỗ huyện Xuân Trường.
Điều 6. Ông Chủ Nhiệm Câu Lạc Bộ và các thành viên có tên trên, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM/ HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ HUYỆN XUÂN TRƯỜNG
CHỦ TỊCH
Đỗ Đức Tặng

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO
Kết quả Bầu và Phân công nhiệm vụ

Của Hội đồng họ Đỗ huyện Xuân Trường
Nhiệm kỳ 2017-2020

1, Ông Đỗ Đức Tặng - ủy viên HĐHĐ tỉnh Nam Định, chủ tịch Hội Đồng Họ Đỗ huyện Xuân Trường (phụ trách chung) 
2, Ông Đỗ Ngọc Thiện - ủy viên hội đồng họ Đỗ tỉnh Nam Định, phó chủ tịch kiêm TTK hội đồng họ Đỗ huyện Xuân Trường.
3, Ông Đỗ Quang Tuyến - ủy viên hội đồng họ Đỗ tỉnh Nam Định- phó chủ tịch thường trực kiêm tổ chức.
4, Ông Đỗ Văn Ngúng - Phó chủ tịch hội đồng - phụ trách kiểm tra giám sát khuyến học.
5, Ông Đỗ Hải Tường - Phó chủ tịch hội đồng- phụ trách kinh tế tài chính vận động công đức.
6, Ông Đỗ Nguyên Khánh - ủy viên hội đồng chủ nhiệm câu lạc bộ doanh nghiệp họ Đỗ huyện Xuân Trường.
7, Ông Đỗ Xuân Kiểm - ủy viên thư ký hội đồng trưởng ban bản tin truyền thông
8, Ông Đỗ Văn Thìn - ủy viên hội đồng phó ban thông tin truyền thông
9, Ông Đỗ Hữu Nhật - ủy viên hội đồng phó chủ nhiệm câu lạc bộ doanh nghiệp họ Đỗ huyện Xuân Trường
10, Ông Đỗ Đức Bảo - Trưởng họ Đỗ xóm 4 Xã Xuân Thượng - ủy viên hội đồng
11, Ông Đỗ Đức Thành - Trưởng họ Đỗ Xóm 9 xã Xuân Thượng - ủy viên hội đồng
12, Ông Đỗ Sỹ Tam - trưởng Họ Đỗ xóm 5 xã Xuân Thượng - ủy viên hội đồng
13, Ông Đỗ Ngọc Liên - Tiên chỉ họ Đỗ Trà Thủy - ủy viên 
14, Ông Đỗ Trung Thông - trưởng họ Đỗ làng Quần Cống Xã Thọ Nghiệp- ủy viên
15, Ông Đỗ Đình Khôi - Họ Đỗ làng Quần Cống xã Thọ Nghiệp – ủy viên
16, Ông Đỗ Đức Vang - Họ Đỗ làng Hạ Miêu xã Xuân Thành - ủy viên
17, Ông Đỗ Đức Tân - họ Đỗ làng Hành Thiện xã Xuân hồng - ủy viên
18, Ông Đỗ Văn Thường - Trưởng họ Đỗ làng Trà Lũ, Xuân Phương - ủy viên
19, Ông Đỗ Xuân Ca - trưởng họ đỗ xóm 12 xã Xuân Kiên - ủy viên
20, Ông Đỗ Việt Thêm - họ Đỗ làng an cư xã Xuân Vinh – ủy viên
21, Ông Đỗ Xuân Lý - trưởng họ Đỗ làng Nam Điền xã Xuân Vinh - ủy viên
22, Ông Đỗ Văn Hạnh - trưởng họ đỗ xã Xuân Vinh- ủy viên
23, Ông Đỗ Văn Vũ - họ Đỗ xã Xuân Ninh- ủy viên

TM/ HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ HUYỆN XUÂN TRƯỜNG
CHỦ TỊCH
Đỗ Đức Tặng

*
* * * *

THÔNG BÁO
Về việc lập phả - sử các họ - chi họ
trên địa bàn huyện Xuân Trường

- Căn cứ và hướng dẫn của Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam, Hội đồng họ Đỗ tỉnh Nam Định
- Căn cứ Quyết nghị của Hội đồng họ Đỗ huyện Xuân Trường kỳ họp thứ 2 ngày 21/1/2018.
Nay Thường trực Hội đồng thông báo và đề nghị các họ - chi họ viết tóm tắt phả - sử của dòng họ mình gửi về Thường trực Hội đồng trước ngày 30/6/2018 để Hội đồng tổng hợp viết phả sử của Hội đồng các dòng họ Đỗ huyện Xuân Trường và đồng thời gửi về Thường trực Hội đồng họ Đỗ tỉnh Nam Định để Hội đồng chỉ đạo biên soạn thảo phả sử Hội đồng họ Đỗ tỉnh Nam Định.

Ngày 5 tháng 2 năm 2018
TM/ HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ HUYỆN XUÂN TRƯỜNG
CHỦ TỊCH
Đỗ Đức Tặng

*
* * * *

THÔNG BÁO
Về hội nghị họp mặt toàn quốc lần thứ 21 
họ Đỗ (Đậu) Việt Nam

Địa điểm: Tại Dinh thống nhất Tp Hồ Chí Minh
Thời gian: Vào ngày 31/3 và 1/4/2018 (Tức ngày 15-16/2 năm Mậu Tuất)

- Họ Đỗ (Đậu) Tp HCM tài trợ ăn buổi tối 31/3 và trưa 1/4 cho tất cả các đại biểu bằng 400.000đ
- Họ Đỗ (Đậu) Tp HCM bố trí xe đưa đón miễn phí tại 3 địa điểm cho các đoàn từ 7 người trở lên (tại ga Sài Gòn – bến xe Miền Đông - sân bay Tân Sơn Nhất)
-Thông báo này gửi tới các đầu mối Ủy viên Hội đồng. Đề nghị các ông thống kê đăng ký người tham dự họp mặt của cơ sở mình gửi về cho ông: Đỗ Quang Tuyến Phó Chủ tịch thường trực hội đồng tại xã Xuân Bắc trước ngày 20/2/2018 để đăng ký với Hội đồng của tỉnh và Ban Tổ chức Hội nghị Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam lần thứ 21.

TM HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ HUYỆN XUÂN TRƯỜNG
CHỦ TỊCH
Đỗ Đức Tặng

*
* * * *

LƯỢC SỬ

THÔNG TIN (TÓM TẮT)
SỰ HÌNH THÀNH CỦA HỌ ĐỖ (ĐẬU) VIỆT NAM

Theo “Cổ lôi ngọc phả truyền thư” và “Bách Việt tộc phả”
Người họ Đỗ xa xưa nhất, được biết đến là Cụ bà Đỗ Quý Thị
Tên húy: là Ngoan
Còn gọi là: “Công Chúa Đoan Trang”
Con ngài: Long Đỗ (Đỗ Thương)
Quê gốc: ở Nghi tràm Hồ Tây
Có chồng là ngài: Nguyễn Minh Khiết
Bà Đoan Trang (tổ bà) họ Đỗ đã nhiều năm tu luyện, theo đạo (Sa Bà) ở động Tiên Phi thuộc tỉnh Hòa Bình hiện nay. Đạo hiệu của bà là:
(… Hương Vân, cái bồ tát…) cách đây trên 5000 năm
*Đản (sinh) ngày 8/4/âm lịch
Và hóa (mất) ngày 15/7/âm lịch
ở nội tích đại lôi – (ba la Hà Đông)
- Mộ bà được an táng tại chùa Bồ Tát - đa tát (bala Hà Đông)
Tổ bà Đoan Trang sinh hạ được một người con trai tên húy là (Lộc Tục) sau lấy hiệu là: Kinh Dương Vương (con cụ bà Đỗ Đoan Trang)
Kinh Dương Vương sinh được 5 người con trai (một người bị chết sớm)
- Lạc Long Quân, là người con thứ 3 của Kinh Dương Vương. Được trao đứng đầu nhà nước Văn Lang năm 1879 TCN mở đầu triều đại nhà Hùng (Hùng Vương).
Kinh Dương Vương được trao quyền thay cha cai trị nước xích quỉ - ông đã đón mẹ, là (cụ Đỗ Quí Thị) từ nơi tu hành về làm “Quốc Mẫu, Nam Triều Thánh Tổ Kinh Dương Vương”
Cụ bà Đỗ Quý Thị (Đoan Trang): có 8 người em trai
1. Ngài Đỗ Xương: Hiệu là Thanh Trừ Tai Kim Cương
2. Ngài Đỗ Tiền: Hiệu là Tịch Độc Thần Kim Cương
3. Ngài Đỗ Kỷ: Hiệu là Hoàng Tùy Cầu Kim Cương
4. Ngài Đỗ Cương: Hiệu là Bạch Tách Thủy Kim Cương
5. Ngài Đỗ Chương: Hiệu là Xích Thanh Hỏa Kim Cương
6. Ngài Đỗ Dũng: Hiệu là Định Trừ Tai Kim Cương
7. Ngài Đỗ Bích: Hiệu là Tử Hiền Thần Kim Cương
8. Ngài Đỗ Trọng: Hiệu là Đại Thần Lục Kim Cương
Tám ngài trên có tên gọi là bát bộ kim cương đều là những người tài giỏi giúp cho Kinh Dương Vương trong thời kỳ làm vua nước Xích Quỉ (trước khi nhà nước Văn Lang ra đời)
Tám ngài (bát bộ kim cương) được thờ tự tại các chùa của Việt Nam mộ của 8 ngài bát bộ kim cương tại Gò Thiềm Thừ (gò Cóc) Ba La Hà Đông.
…có thể nói nơi phát tụ của người họ Đỗ cùng thời Phát Tích, sinh tụ của người Việt cổ tại địa bàn Hà Tây hiện nay.
(trích lược tại quyển hai họ Đỗ Việt Nam)

Ban Biên tập Bản tin họ Đỗ huyện Xuân Trường

*
* * * *

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

CỦA BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ HUYỆN XUÂN TRƯỜNG

1. Ông Đỗ Đức Tặng – Chủ tịch Hội đồng - ĐT: 0166 245.0528
2. Ông Đỗ Ngọc Thiện – Phó Chủ tịch kiêm TTKHĐ - ĐT: 0165 497 7078
3. Ông Đỗ Quang Tuyến – Phó Chủ tịch kiêm Tổ chức nghi lễ truyền thông * ĐT: 0913 579117
4. Ông Đỗ Văn Ngúng – Phó Chủ tịch, phụ trách kiểm tra giám sát khuyến học * ĐT: 0167 395.1069
5. Ông Đỗ Hải Tường – Phó Chủ tịch, phụ trách kinh tế tài chính * ĐT: 0915 331.388
6. Ông Đỗ Nguyên Khánh – Chủ nhiệm CLB doanh nghiệp họ Đỗ huyện Xuân Trường * ĐT: 0512 975936
7. Ông Đỗ Xuân Kiểm – Ủy viên thư ký, phụ trách bản tin Hội đồng họ Đỗ huyện Xuân Trường * ĐT: 01686 388.459
8. Ông Đỗ Văn Thìn – Ủy viên, Phó Ban Thông tin huyện Xuân Trường * ĐT: 0943 408.761