Sự kiện  » Địa phương

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ NAM ĐỊNH TỔ CHỨC PHIÊN HỌP CHUẨN BỊ CHO LỄ GẶP MẶT HỌ ĐỖ VIỆT NAM LẦN THỨ 23

Ngày 03 tháng 03 năm 2019, tại Xuân Trường, tỉnh Nam Định, Ban Thường trực Hội đồng họ Đỗ Nam Định đã tiến hành phiên họp bàn công tác chuẩn bị cho Lễ Gặp mặt họ Đỗ (Đậu) Việt Nam lần thứ 23 tại Nam Định

       Thực hiện chương trình công tác năm 2019, nhằm ngày 27 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, Ban Thường trực Hội đồng Họ Đỗ Nam Định đã tiến hành phiên họp chuẩn bị cho Lễ Gặp mặt truyền thống lần thứ 23 của họ Đỗ (Đậu) Việt Nam. Về dự với Hội nghị có:

- Ông Đỗ Văn Kiện, Chủ tịch Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam

- Ông Đỗ Văn Trắc, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam

- Ban Cố vấn Hội đồng họ Đỗ Nam Định

       Hội nghị đã tập trung thảo luận các nội dung chuẩn bị cho Lễ gặp mặt lần thứ 23 do Hội đồng họ Đỗ Nam Định đăng cai tổ chức.

Tin & Ảnh: Đỗ Thị Hạ - Phó Chủ tịch Hội đồng họ Đỗ Nam Định