Bản tin các Huyện  » Họ Đỗ huyện Trực Ninh

BAN LIÊN LẠC HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ HUYỆN TRỤC NINH LÂM THỜI

Không chỉ còn là sự nhiệt tình, tự nguyện mà còn là cả cái tâm với vai trò kết nối của các gia tộc, chi, nhánh họ Đỗ trên địa bàn tỉnh Nam Định nói chung và tại huyện Trực Ninh nói riêng

Tiếp thu Tôn chỉ, Mục đích hoạt động của Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam và Hội đồng họ Đỗ (HĐHĐ) tỉnh Nam Định, những người con họ Đỗ hai huyện Trực Ninh và Hải Hậu tỉnh Nam Định đã cùng nhau chia sẻ niềm mong mỏi xây dựng ngôi nhà chung của các dòng họ Đỗ tại huyện Trực Ninh, họ chính là các thành viên của Ban Liên lạc (BLL) lâm thời HĐHĐ Trực Ninh:

 
 
 
Cụ Đỗ Huy Khôi
Trưởng ban Liên lạc lâm thời
HĐHĐ Trực Ninh
Xóm 2 - Hải Đường - Hải Hậu
Ông Đỗ Thăng Long
Phó ban - Tổng Thư ký BLL lâm thời
HĐHĐ Trực Ninh
Bắc Trung - TT Cát Thành - Trực Ninh
Ông Đỗ Thanh Quang
UV Ban Liên lạc lâm thời
HĐHĐ Trực Ninh
Trực Nội - Trực Ninh
 
 
 
Bà Đỗ Thị Mạnh
UV HĐHĐ Nam Định - UV Ban Liên lạc lâm thời HĐHĐ Trực Ninh
Xóm 5 - Hải Phong - Hải Hậu
Ông Đỗ Mạnh Quân
UV Ban Liên lạc lâm thời
HĐHĐ Trực Ninh
Bắc Trung - TT Cát Thành - Trực Ninh
Ông Đỗ Xuân Đáp
UV Ban Liên lạc lâm thời
HĐHĐ Trực Ninh
Thôn Tuân Lục - Liêm Hải - Trực Ninh
 
 
 
Ông Đỗ Văn Chung
UV Ban Liên lạc lâm thời
HĐHĐ Trực Ninh
Bắc Tiến - TT Cát Thành - Trực Ninh
Ông Đỗ Minh Tâm
UV Ban Liên lạc lâm thời
HĐHĐ Trực Ninh
Khai Quang - Trực Đại - Trực Ninh
Ông Đỗ Minh Dương
UV Ban Liên lạc lâm thời
HĐHĐ Trực Ninh
Hải Đường - Hải Hậu


      Hưởng ứng lời kêu gọi, động viên của Ban Liên lạc, đến nay 45 dòng họ Đỗ của huyện Trực Ninh đã cùng nhau thống nhất chuẩn bị cho Đại hội lần thứ nhất (dự kiến diễn ra vào ngày 19-20 tháng 5 năm 2018, nhằm ngày mùng 5-6 tháng 4 năm Mậu Tuất).
      Cộng đồng họ Đỗ Nam Định nói chung và họ Đỗ Trực Ninh nói riêng có thể tin tưởng rằng họ Đỗ Trực Ninh được gây dựng bởi Ban Liên lạc lâm thời HĐHĐ Trực Ninh sẽ luôn đoàn kết và phát triển!

Đỗ Huy Thông